Om Cookiebekendtgørelsen

Cookiebekendtgørelsen er en ny dansk bestemmelse, der betyder, at brugere af et website skal give tilladelse til og informeres om, at der lagres cookies eller andre lignende teknologier på deres terminaludstyr (fx på computere, mobiltelefoner og tabletter).

Bekendtgørelsen har store konsekvenser for websiteejere, der anvender cookies i forbindelse med webanalyse, bannerreklamer, sociale widgets og andre tredjeparts e-marketing systemer.

Cookiebekendtgørelsen er en dansk implementering af et EU direktiv og gælder for danske websiteejere, uanset om websitet rettes mod danskere, andre EU borgere eller borgere udenfor EU. Websiteejere i andre EU lande er underlagt lokale implementeringer af det relevante EU direktiv.

Informeret samtykke

I følge Cookiebekendtgørelsen må en websiteejer ikke lagre cookies i, eller på anden måde skaffe sig adgang til, en brugers terminaludstyr uden først at have indhentet informeret samtykke fra brugeren. Informeret samtykke vil her sige, at brugeren samtykker ud fra en forståelse af, hvad formålet med cookien/adgangen til terminaludstyret er, hvem der foranstalter cookien/adgangen og hvordan han eller hun kan tilbagekalde sit samtykke.

I forbindelse med webanalyse betyder dette, at websitet skal præsentere brugerne for en informationsboks eller lignende første gang de besøger sitet. Af boksen skal det fremgå, at websiteejeren ønsker at placere en cookie for at måle brugen af sitet. Hvis websitet anvender en webanalyseleverandør til at placere cookies, skal denne identificeres for brugeren. Desuden skal brugeren gøres opmærksom på hvordan samtykke kan tilbagekaldes gennem fx sletning af cookies på terminaludstyret. Først efter at brugeren har accepteret dette ved at klikke ”OK” eller lignende, må websitet placere en cookie.

Cookiebekendtgørelsen indeholder et par undtagelser til kravet om informeret samtykke, men ingen af disse er relevante for webanalyse.

Er Google Analytics ulovligt?

Kravet om skriftlig aftale betyder, at websiteejere skal være varsomme med at installere gratis webanalysesystemer, der anvender dataejerskab som alternativ betaling. Google Analytics tilbydes eksempelvis gratis, men til gengæld forbeholder Google sig ret til at anvende data på en uspecificeret måde. Dette står udtrykkeligt i deres betingelser, som websiteejeren skal acceptere for at installere systemet. I betingelserne præciseres det ikke, hvordan Google vil anvende data, og Google tilbyder heller ikke en underskreven aftale med websiteejeren.

Persondataloven forbyder ikke Google at stille sådanne betingelser, men den forbyder danske websiteejere at acceptere dem. Problemet er, at websiteejerne på den ene side har pligt til at give brugerne fyldestgørende information om, hvordan data anvendes. På den anden side kan de ikke garantere, at Google afstår fra at anvende dem på en anden måde. Så længe Google Analytics ikke tilbydes med en underskreven aftale, er det i strid med dansk lovgivning at anvende systemet.

Google Analytics i modvind

Datatilsynet i Danmark har endnu ikke udtalt sig om Google Analytics. Imidlertid er systemet kommet i kraftig modvind i Tyskland og Norge, og det er sandsynligt at Danmark vil følge de afgørelser, der er undervejs her, fordi disse lande følger samme EU direktiv som Danmark. 

Datatilsynet i Hamburg har gentagne gange påpeget, at websiteejere risikerer at bryde tysk lovgivning, når de installerer Google Analytics, og de har ligefrem truet med at udstikke bøder for at statuere et eksempel. Desuden har de forsøgt at få Google til at tilbyde en skriftlig aftale til de websiteejere, der benytter systemet.

Datatilsynet i Norge har foreløbigt erklæret Google Analytics ulovligt ud fra en undersøgelse af to virksomheders brug af systemet. Virksomhederne blev bedt om at dokumentere Google’s anvendelsen af data, men dette var ikke muligt, idet en skriftlig aftale med Google manglede. Virksomhederne indvendte, at de anonymiserede IP-adresserne vha. en funktion i Google Analytics, men indvendingen blev ikke godtaget, fordi anonymiseringen skete efter, at IP-adresserne var modtaget af Google.

 

Har du en løsning, der følger den nye Cookiebekendtgørelse? 

Se hvordan vi kan hjælpe!

 
Netminers
Teglgårdstræde 8b
1452 København K
Tel: (+45) 36 93 81 00
info@netminers.net
support@netminers.net
Netminers · Teglgårdstræde 8b · 1452 København K