Tilbagenavigationsraten (Back Navigation Rate)

Tilbagenavigeringsraten er andelen af gange en bruger navigerer tilbage under et besøg.

Tilbagenavigering sker når brugerne går tilbage til sider, som de var på umiddelbart forinden – for eksempel ved at klikke på browsers tilbageknap.

Tilbagenavigering kan strække sig over flere sidevisninger, hvis brugeren har bevæget sig fremad mange gange og derefter klikker gentagne gange på browserens tilbageknap.

Tilbagenavigeringsraten udregnes som antallet af sider, der navigeres tilbage til, divideret med det totale antal navigeringer. Bemærk at besøg med kun én sidevisning ikke indeholder navigeringer og disse tæller derfor ikke med i beregningen.

Hvis tilbagenavigeringsraten udregnes for individuelle sider eller en gruppe af websider, viser den hvor på websitet tilbagenavigeringer typisk sker.

 
Netminers
Teglgårdstræde 8b
1452 København K
Tel: (+45) 36 93 81 00
info@netminers.net
support@netminers.net
Netminers · Teglgårdstræde 8b · 1452 København K