E-mail raten (Email Rate)

E-mail raten er andelen af besøg, der kommer ind på websitet via klik på et e-mail link, som indeholder parametre, der indikerer at linket er en del af en e-mail kampagne.

For at tracke e-mails skal du sørge for at tilføje relevante parametre til dine email. Kontakt support@netminers.dk for mere information.

E-mail raten udregnes som antallet af besøg, der stammer fra en e-mail, divideret med det totale antal besøg.

Hvis e-mail raten udregnes for individuelle sider eller en gruppe af sider, viser den hvilket indhold besøg fra e-mails ser.

 
Netminers
Teglgårdstræde 8b
1452 København K
Tel: (+45) 36 93 81 00
info@netminers.net
support@netminers.net
Netminers · Teglgårdstræde 8b · 1452 København K