Filter (Filter)

Et filter bruges til at begrænse den information man ønsker at se, og kan anvendes hvis man ønsker at kigge på et bestemt type brugere, en bestemt type trafik eller blot frasortere uønsket støj i datamaterialet.

Filtre kan virke på forskellige niveauer: på globalt niveau (global filter), lokalt niveau (table filter) eller direkte på række eller kolonne niveau (filter). Et filter på højere niveau vil altid virke også på et lavere niveau, mens det omvendte ikke altid gør sig gældende. Flere kombinerede filtre bruges som regel til at adskille forskellige niveauer i analysen, f.eks. kunne det tænkes at man generelt ønsker at frasortere alt trafik (via IP) fra egne medarbejdere, men at man i en specifik analyse kun vil se brugere, der kommer ind via forsiden. I dette tilfælde bruges både et global og et lokal(table) filter.

 
Netminers
Teglgårdstræde 8b
1452 København K
Tel: (+45) 36 93 81 00
info@netminers.net
support@netminers.net
Netminers · Teglgårdstræde 8b · 1452 København K