Sider per besøg (Pages per Visit)

Sider per besøg udregnes som antallet af sidevisninger divideret med antallet af besøg.

Hvis sider per besøg udregnes for en individuel side, viser den hvor mange gange denne side i gennemsnit er blevet set af et besøg.

Hvis sider per besøg udregnes for en gruppe af sider, viser den det gennemsnitlige antal gange siderne i denne gruppe er blevet set af et besøg.

 
Netminers
Teglgårdstræde 8b
1452 København K
Tel: (+45) 36 93 81 00
info@netminers.net
support@netminers.net
Netminers · Teglgårdstræde 8b · 1452 København K