Besøgstid (Visit Duration)

Besøgstiden er den gennemsnitlige tid som et besøg bruger på websitet udtrykt i standard format (tt:mm:ss).

Besøgstiden udregnes som det samlede tidsforbrug divideret med antallet af besøg, der har en registreret besøgstid.

Bemærk at den sidste handling i et besøg ikke har en tid. Det skyldes, at tidsstempler kun sættes i begyndelsen af hver handling. Det betyder bl.a. at besøg med kun én sidevisning (frastødte besøg) ikke har nogen tid, hvorfor de heller ikke indgår i udregningen af besøgstiden.

Den registrerede besøgstid kan meget vel være både kortere og længere en den virkelige besøgstid. Den kan være kortere, fordi den faktiske tid forbrugt på den sidste handling ikke tages i betragtning. Den kan også være længere, fordi besøg med kun én sidevisning sikkert bruger mindre tid end andre besøg på websitet.

 
Netminers
Teglgårdstræde 8b
1452 København K
Tel: (+45) 36 93 81 00
info@netminers.net
support@netminers.net
Netminers · Teglgårdstræde 8b · 1452 København K