Trin 3: Analyser

Målinger kan vise dig, hvordan tingene forholder sig, men de kan ikke fortælle dig hvorfor.

Når du overvåger nøgletallene for din hjemmeside, så kan det meget vel vise sig, at nogle af dine marketing aktiviteter eller indholdsområder ikke lever op til forventningerne. Når det sker, så er det nødvendigt, at du dykker dybere ned i dine data for at forklare resultaterne og for at kunne udarbejde en handlingsplan.

Du kan tænke på analyse som en proces hvor du opsplitter dine nøgletal på flere og flere områder. Hvis du fx opdager, at din hjemmeside har en høj frafaldsrate, så kan du opsplitte dette tal på indholdsområder for at finde ud af, hvilken sektion eller side der primært er ansvarlig.

Dit indholdshierarki er sandsynligvis den vigtigste opsplitningsvariabel, du har til rådighed i din analyse. Der findes dog også mange andre interessante variabler: Trafikkilder, navigationsmønstre, interne søgninger, demografi og endda holdningsvariabler.

Hvis din hjemmeside tillader dine brugere at afgive informationer omkring dem selv (fx via checkbokse, dropdown felter etc.), så kan du også anvende disse informationer i dine analyser. Alternativt kan du lancere et online spørgeskema der integrerer respondenternes svar med deres klikstrømme.

<< Trin 2: Måling                        Trin 4: Optimiser >>

 
Netminers
Teglgårdstræde 8b
1452 København K
Tel: (+45) 36 93 81 00
info@netminers.net
support@netminers.net
Netminers · Teglgårdstræde 8b · 1452 København K